Φιλοσοφία

H Φιλοσοφία του Shotokan Karate.
Το καράτε δεν είναι ένα παιχνίδι πόντων, μαθημάτων για βάρη ή επιδείξεων. Είναι μια πολεμική τέχνη η οποία προπονεί έναν μαθητευόμενο στο να είναι ειρηνικός, όμως αν η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη το αληθινό καράτε προστάζει να ρίξεις τον αντίπαλο αναίσθητο…
Το Bushido είναι ο κώδικας συμπεριφοράς των Samurai για αιώνες τώρα. Στηριζόμενο σταθερά στη διδασκαλία του Zen, το Bushido, είχε ως στόχο να βοηθήσει τον Σαμουράι να δαμάσει τη φύση του και να κατανοήσει το μυαλό του και το σύμπαν…
«Ζεν» είναι η ιαπωνική προφορά της κινέζικης λέξης «τσαν», που προέρχεται από το σανσκριτικό «dhyana» και σημαίνει «διαλογισμός». Αν και το Ζεν προέρχεται από τον Βουδισμό και κατά κύριο λόγο οι διδάσκαλοί του είναι Βουδιστές μοναχοί, δεν πρόκειται για θεοφιλοσοφία,…
道場訓 Dojo Kun Το Dojo Kun περιλαμβάνει πέντε φιλοσοφικούς κανόνες για την εκπαίδευση στο dojo: 人格完成に努むること Τελειότητα: Να επιζητείς την τελειότητα του χαρακτήρα Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto 誠の道を守ること Αλήθεια: Να ακολουθείς το δρόμο της αλήθειας Hitotsu. Makoto no…
Ο κώδικας των αρχών του KARATE-DO ΝΙΤΖΟΥΚΟΥΝ NIJU KUN Ο Gichin Funakoshi (ο οποίος είχε το παρατσούκλι Shoto), δάσκαλος πολεμικών τεχνών από την Οκινάουα, συνέταξε το Shotokan niju kun (松濤館二十訓) δηλ. τις “είκοσι οδηγίες” με βάση τις οποίες παροτρύνονται να…