Dojo Kun

道場訓

Dojo Kun

 

Το Dojo Kun περιλαμβάνει πέντε φιλοσοφικούς κανόνες για την εκπαίδευση στο dojo:

 

人格完成に努むること

Τελειότητα: Να επιζητείς την τελειότητα του χαρακτήρα

Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto

 

誠の道を守ること

Αλήθεια: Να ακολουθείς το δρόμο της αλήθειας

Hitotsu. Makoto no Michi wo Mamoru Koto

 

努力の精神を養ること

Προσπάθεια: Να καταβάλλεις αδιάκοπη προσπάθεια

Hitotsu. Doryoku no Seishin o Yashinau Koto

 

礼儀を重んずること

Σεβασμός: Να σέβεσαι τους άλλους

Hitotsu. Reigi o Omonzuru Koto

 

血気の勇を戒むること

Αυτοσυγκράτηση: Να αποφεύγεις τη βίαιη συμπεριφορά

Hitotsu. Kekki no Yu o Imashimuru