Βασικές τεχνικές, μέρος 4

Βασικές τεχνικές και συνδυασμοί, μέρος 4

1. gedan barai, gyaku gedan barai, μπροστά και πίσω Α/Δ

2. gedan barai, gyaku gedan barai και tsoku zuki, μπροστά και πίσω Α/Δ

3. gedan barai, gyaku gedan barai, gyaku zuki, μπροστά και πίσω Α/Δ

4. age uke, gyaku age uke, μπροστά και πίσω Α/Δ

5. age uke, gyaku age uke και tsoku zuki, μπροστά και πίσω Α/Δ

6. age uke, gyaku age uke, gyaku zuki, μπροστά και πίσω Α/Δ

7. shoto uke, gyaku shoto uke, μπροστά και πίσω Α/Δ

8. shoto uke, gyaku shoto uke και tsoku zuki, μπροστά και πίσω Α/Δ

9. shoto uke, gyaku shoto uke, gyaku zuki, μπροστά και πίσω Α/Δ

10. uchi uke, gyaku uchi uke, μπροστά και πίσω Α/Δ

11. uchi uke, gyaku uchi uke και tsoku zuki, μπροστά και πίσω Α/Δ

12. uchi uke, gyaku uchi uke, gyaku zuki, μπροστά και πίσω Α/Δ