Βασικές τεχνικές, μέρος 2

<p>Βασικές τεχνικές και συνδυασμοί, μέρος 2ο</p>
<p> </p>
<p>1. tsoku zuki uraken utsi και tsoku zuki από heiko dachi Α/Δ</p>
<p>2. kizami zuki gyaku zuki, ushiro uraken gyaku zuki μπροστά και πίσω Α/Δ</p>
<p><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/MLRlkgqmrw0″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>