Βασικές τεχνικές ενός βήματος, μέρος 4

Βασικές τεχνικές ενός βήματος που μπορούν να εκτελεστούν από πράσινη ζώνη και άνω και σε περιορισμένο χώρο.

1. sabon zuki L/R

2. age uke uraken gyaku mae geri gedan barai zuki L/R

3. soto uke kiba dachi empi uraken gyaku zuki L/R

4. uchi uke kizami zuki gyaku zuki mae geri gedan barai L/R