Βασικές τεχνικές ενός βήματος, μέρος 3

Βασικές τεχνικές ενός βήματος που μπορούν να εκτελεστούν από πορτοκαλί ζώνη και άνω και σε περιορισμένο χώρο.

1. sabon zuki L/R

2. age uke uraken gyaku zuki L/R

3. soto uke kiba dachi empi gyaku zuki L/R

4. uchi uke kizami zuki gyaku zuki L/R