Βασικές τεχνικές ενός βήματος, μέρος 2

Βασικές τεχνικές ενός βήματος που μπορούν να εκτελεστούν από κίτρινη ζώνη και άνω και σε περιορισμένο χώρο.

1. gyaku zuki L/R

2. age uke gyaku zuki L/R

3. soto uke gyaku zuki L/R

4. uchi uke gyaku zuki L/R