Τα οφέλη του Καράτε

Τα οφέλη του Καράτε

Γιατί να κάνω καράτε;

Τα οφέλη του καράτε εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα φυσικών, διανοητικών και κοινωνικών ιδιοτήτων, των οποίων η εκμάθηση και βελτίωση γίνεται μέσω της εκπαίδευσης των πολεμικών τεχνών με ιδιαίτερο τρόπο (κυρίως ιαπωνικής κουλτούρας).

Ποια είναι τα οφέλη του Καράτε;

1. Αντοχή

Βελτίωση φυσικής κατάστασης μέσω των καρδιαγγειακών ασκήσεων.

2. Δύναμη

Οι πολεμικές τέχνες ασκούν όλες τις μυϊκές ομάδες με γενικές ασκήσεις ενδυνάμωσης και εκρηκτικότητας.

3. Ευλυγισία, κινητικότητα, ισορροπία

4. Ασφάλεια και αυτοάμυνα

Στην εποχή μας μέσα από την εξάσκηση στο Καράτε μαθαίνουμε (μικροί – μεγάλοι) να αντιμετωπίζουμε πολλούς και σοβαρούς κινδύνους (π.χ. στη γειτονιά, στο σχολείο ή στο δρόμο, από συνομήλικους ή ακόμα και από μεγαλύτερα παιδιά ή ενήλικους).

5. Ικανότητα εκμάθησης και συγκέντρωσης

Μαθαίνουμε να εκτελούμε σύνθετες και καινούργιες τεχνικές, πράγμα που απαιτεί πλήρη αυτοσυγκέντρωση.

6. Προσδιορισμός στόχων

Κάθε βαθμίδα (ζώνη) απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και αντιπροσωπεύει περισσότερη γνώση

7. Πειθαρχία

Η οργανωμένη φύση των πολεμικών τεχνών ενθαρρύνει μια βαθιά αίσθηση αυτοπειθαρχίας στους ασκούμενους.

8. Συναδελφικότητα

Οι μαθητές αισθάνονται μια ισχυρή αίσθηση της συναδελφικότητας μεταξύ τους.

9. Αυτοσεβασμός

Ο αυτοσεβασμός βασίζεται στην αξία που δίνει κάθε άνθρωπος στον εαυτό του.

10. Σεβασμός

Ο σεβασμός είναι εγγενής στις πολεμικές τέχνες. Οι μαθητές δείχνουν σεβασμό ο ένας στον άλλον, στο δάσκαλό τους και στη σχολή. Ηρεμία : οι πολεμικές τέχνες λόγω των έντονων ασκήσεων τους επιτρέπουν στους μαθητές να απελευθερώσουν τη νευρικότητά τους πάνω στην άσκηση. Δημιουργία συνηθειών άσκησης : έχει αποδειχθεί πως τα παιδιά που ασκούνται συστηματικά στην παιδική ηλικία έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να ασκούνται και σαν ενήλικες.

Εναρμόνιση του δείκτη νοημοσύνης (Ι,Q) με το δείκτη συναισθημάτων (E,Q).: Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι πέρα από το δείκτη νοημοσύνης υπάρχει ένας άλλος δείκτης αυτός των συναισθημάτων, ο οποίος αυξάνεται και ανεβαίνει όσο ανεβαίνουν οι συναισθηματικές εμπειρίες, οι γρήγορες εναλλαγές αντίθετων συναισθημάτων (φόβου – ηρεμίας, ικανότητας – ανικανότητας , προσπάθεια – εγκατάλειψης).