Ο δρόμος του Καράτε

Ο δρόμος του Καράτε

Το Ντότζο (φυσικός χώρος εξάσκησης των πολεμικών τεχνών) δεν είναι ένα γυμναστήριο, αλλά ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος χώρος, όπου ο Καρατέκα ασκεί το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα του. Το παραδοσιακό Καράτε δεν είναι άθλημα αλλά τρόπος ζωής, οδηγεί στην δημιουργία προσωπικότητας και συνεισφέρει στην ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων.

Ο δρόμος του Καράτε είναι ένας εμπειρικός και καθαρά προσωπικός δρόμος, ένας δρόμος που προϋποθέτει όμως σκληρή και συστηματική άσκηση σώματος, μυαλού, πνεύματος με την σωστή εσωτερική στάση.
Ο σκοπός μιας παραδοσιακής άσκησης δεν είναι τα κύπελλα  και οι αγωνιστικές διακρίσεις, αλλά η εκμάθηση αυτοάμυνας μέσω της σπουδής της Τεχνικής, η προσωπική εξέλιξη και η συνεχόμενη εσωτερική διαμόρφωση του Kαρατέκα. Η συνειδητή και σωστή άσκηση στο κλασικό Καράτε συντελεί στην απόκτηση αρετών όπως ο σεβασμός, η ταπεινότητα, η συμπόνια, η τιμή, η ευγένεια κ.α.
Το Καράτε είναι ένας δρόμος αυτογνωσίας. Στον δρόμο αυτόν ο «πολεμιστής» έρχεται αντιμέτωπος με τις αδυναμίες του και καλείται να τις ξεπεράσει διαπιστώνοντας ότι ο πραγματικός «εχθρός» βρίσκεται εντός του. Έτσι λοιπόν ο Καρατέκα τιθασεύει με τη πάροδο του χρόνου τις σωματικές και ψυχικές του αδυναμίες, δυναμώνει το πνεύμα του, ισχυροποιεί το χαρακτήρα του και επιτυγχάνει ένα ισορροπημένο μυαλό.
Ο δρόμος του Καράτε προϋποθέτει ύψιστη αυτοπειθαρχία και την εσωτερική απόφαση του ασκούμενου να αποτελεί το Καράτε για αυτόν αναπόσπαστο κομμάτι της  καθημερινότητάς του και όχι απλά μια  ψυχαγωγική διαδικασία.
Συνδετικό κρίκο της φιλοσοφίας του Καράτε και της πρακτικής άσκησης αποτελεί το Dojo kun (κανόνες του Ντότζο για τον ασκούμενο).
Η φιλοσοφία του Καράτε είναι μια πρακτική φιλοσοφία. Αυτό σημαίνει ότι ο Καρατέκα καλείται να εφαρμόσει το θεωρητικό υπόβαθρο της φιλοσοφίας στη πράξη. Το νόημα της φιλοσοφίας του Καράτε δεν ειναι η θεωρητική κατανόηση της, αλλά η εφαρμογή της στη καθημερινότητα του ασκούμενου. Το παραδοσιακό Καράτε είναι ένας τρόπος ζωής, οδηγεί στην δημιουργία προσωπικότητας και συνεισφέρει στην ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων.
Το Καράτε ξεκινάει και τελειώνει με ευγένεια και σεβασμό. Ο Δάσκαλος Μiyahira τονίζει πως: “Ο Καρατέκα πρέπει να έχει το χέρι του διαβόλου και τη καρδία του Βούδα. Κύριο χαρακτηριστικό του Καρατέκα δεν είναι λοιπόν μόνο το ανθεκτικό του σώμα και οι μαχητικές του ικανότητες, αλλά το ήθος και η ευγένεια του!