Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου 16, Πειραιάς
212 10 44 392
694 421 4589
Δευ-Παρ: 5:00 μ.μ. - 11:00 μ.μ.
Πληροφορίες - Εγγραφές Καθημερινά 17:30 - 22:30 ( νέα τμήματα απο 3.5 ετών )
Στην σχολή μας παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα.

5th KYU (Μπλέ Ζώνη) – Blue Belt

SHOTOKAN KARATE CURRICULUM

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

5th KYU (Μπλέ Ζώνη) – Blue Belt

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Ε         Sanbon zuki(4 φορές)

Π         Age-uke jodan, Uraken jodan, Gyaku-zuki chudan, mae-geri(πίσω το πόδι), gedan barai(4 φορές)

Ε         Soto-uke chudan, Kiba dachi enpi, Gyaku-zuki chudan(4 φορές)

Π         Uchi-uke chudan, Kizami-zuki jodan, Gyaku-zuki chudan, mae-geri(πίσω το πόδι), gedan barai(4 φορές)

E         Kokutsu dachi shuto-uke, Kizami mae-geri, Zenkutsu dachi nukite(4 φορές)

Π         Kokutsu dachi shuto-uke, Kizami mae-geri, Zenkutsu dachi nukite(4 φορές)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ

4 Mae-geri chudan, Gyaku-zuki(Mawate)

4 Mae-geri jodan, Gyaku-zuki(Mawate)

4 Mawashi-geri chudan, Gyaku-zuki(Mawate)

4 Mawashi-geri jodan, Gyaku-zuki(Mawate)

Ren-geri: mae-geri chudan, mawasi-geri jodan, Gyaku-zuki(2 φορές και μετά mawate)

Ren-geri: mae-geri chudan, mawasi-geri jodan, Gyaku-zuki(2 φορές και μετά mawate)

Kiba dachi yoko-geri keage(3 φορές και μετά mawate)

Kiba dachi yoko-geri keage(3 φορές και μετά mawate)

Kiba dachi yoko-geri kekomi(3 φορές και μετά mawate)

Kiba dachi yoko-geri kekomi(3 φορές και μετά mawate)

Ren-geri: yoko-geri keage αλλαγή ποδιού yoko-geri kekomi(Mawate)

Ren-geri: yoko-geri keage αλλαγή ποδιού yoko-geri kekomi(Mawate)

 

KATA

Heian Yondan (27 - Ειρηνικός Νους 4)

KUMITE

Kihon Ippon

Επίθεση: oi-zuki jodan                 Άμυνα: Ελεύθερη άμυνα, gyaku-zuki chudan

Επίθεση: oi-zuki chudan               Άμυνα: Ελεύθερη άμυνα, gyaku-zuki jodan

Επίθεση: mae-geri chudan             Άμυνα: Ελεύθερη άμυνα, gyaku-zuki jodan

Επίθεση:yoko-geri kekomi chudan Άμυνα: Ελεύθερη άμυνα, gyaku-zuki jodan

Επίθεση: mawashi-geri jodan        Άμυνα: Ελεύθερη άμυνα, gyaku zuki jodan

 

Παρατηρήσεις

Ren-Geri: Συνδυασμός λακτισμάτων

 

Αυτοάμυνα

Πιάσιμο λαιμού με το ένα ή και με τα δύο χέρια