Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου 16, Πειραιάς
212 10 44 392
694 421 4589
Δευ-Παρ: 5:00 μ.μ. - 11:00 μ.μ.
Πληροφορίες - Εγγραφές Καθημερινά 17:30 - 22:30 ( νέα τμήματα απο 3.5 ετών )
Στην σχολή μας παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα.

4th KYU (2-Μπλέ η Μωβ Ζώνη) – 2nd Blue Belt or Purple Belt

SHOTOKAN KARATE CURRICULUM

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

4th KYU (2-Μπλέ η Μωβ Ζώνη) – 2nd Blue Belt or Purple Belt

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Ε          Sanbon zuki(4 φορές)

Π         Age-uke jodan, Uraken jodan, Gyaku-zuki chudan, mae-geri(πίσω το πόδι), gedan barai(4 φορές)

Ε          Soto-uke chudan, Kiba dachi enpi, Gyaku-zuki chudan(4 φορές)

Π         Uchi-uke chudan, Kizami-zuki jodan, Gyaku-zuki chudan, mae-geri(πίσω το πόδι), gedan barai(4 φορές)

E          Kokutsu dachi shuto-uke, Kizami mae-geri, Zenkutsu dachi nukite, Kokutsu dachi shuto-uke (4 φορές)

Π         Kokutsu dachi shuto-uke, Kizami mae-geri, Zenkutsu dachi nukite, Kokutsu dachi shuto-uke (4 φορές)

                                                                                 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ

4 Kizami mae-geri chudan, mae-geri chudan(Mawate)

4 Kizami mae-geri jodan, mae-geri jodan(Mawate)

4 Kizami mawashi-geri chudan, mawashi-geri chudan(Mawate)

4 Kizami mawashi-geri jodan, mawashi-geri jodan(Mawate)

Ren-geri: mae-geri chudan, mawasi-geri jodan, Gyaku-zuki(2 φορές και μετά mawate)

Ren-geri: mae-geri chudan, mawasi-geri jodan, Gyaku-zuki(2 φορές και μετά mawate)

Kiba dachi yoko-geri keage(mawate)

Kiba dachi yoko-geri kekomi(mawate)

Kiba dachi yoko-geri keage(mawate)

Kiba dachi yoko-geri kekomi(mawate)

Ren-geri: kiba-dachi yoko-geri keage αλλαγή ποδιού yoko-geri kekomi(Mawate)

Ren-geri: kiba-dachi yoko-geri keage αλλαγή ποδιού yoko-geri kekomi(Mawate)

 

KATA

Heian Godan (23 - Ειρηνικός Νους 5)

 

KUMITE

Kihon Ippon

Επίθεση: oi-zuki jodan                          Άμυνα: Ελεύθερη άμυνα, gyaku-zuki chudan

Επίθεση: oi-zuki chudan                  Άμυνα: Ελεύθερη άμυνα, gyaku-zuki jodan

Επίθεση: mae-geri chudan                Άμυνα: Ελεύθερη άμυνα, gyaku-zuki jodan

Επίθεση:yoko-geri kekomi chudan     Άμυνα: Ελεύθερη άμυνα, gyaku-zuki jodan

Επίθεση: mawashi-geri jodan                 Άμυνα: Ελεύθερη άμυνα, gyaku zuki jodan

 

Παρατηρήσεις

Hidari: αριστερά

Niki: δεξιά

*Προαιρετικά αφού το Kumite φτάνει μέχρι το mawashi-geri

 

Αυτοάμυνα

Πιάσιμο από την μέση και με τα δύο χέρια