Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου 16, Πειραιάς
212 10 44 392
694 421 4589
Δευ-Παρ: 5:00 μ.μ. - 11:00 μ.μ.
Πληροφορίες - Εγγραφές Καθημερινά 17:30 - 22:30 ( νέα τμήματα απο 3.5 ετών )
Στην σχολή μας παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα.

3rd KYU (1-Καφέ Ζώνη) – Brown Belt

SHOTOKAN KARATE CURRICULUM

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

3rd  KYU (1-Καφέ Ζώνη) – Brown Belt

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΡΙΑ-ΠΟΔΙΑ

1 - Kizami-zuki jodan, oi-zuki jodan, gyaku-zuki chudan (mawate)

2 - Mae-geri, oi-zuki jodan, gyaku-zuki chudan (mawate)

3 - Yoko-geri kekomi, uraken jodan, gyaku-zuki chudan (mawate)

4 - Mawashi-geri, uraken jodan, gyaku-zuki chudan (mawate)

5 - Ushiro-geri chudan, gyaku-zuki chudan (mawate)

6 - Ushiro-geri jodan, gyaku-zuki chudan (mawate)

7 - Ren-geri: mae-geri, yoko-geri kekomi, mawashi-geri, ushiro-geri, gyaku-zuki (2 φορές, mawate)

8 - Ren-geri: mae-geri, yoko-geri kekomi, mawashi-geri, ushiro-geri, gyaku-zuki (2 φορές, mawate)

9 - Συνδυασμός

          Α - Mae-geri, oi-zuki jodan, gyaku-zuki chudan

          B - Βήμα πίσω Gedan barai, gyaku-zuki chudan

          Γ - Εμπρός Mawashi-geri, uraken jodan, oi-zuki chudan (mawate) 

10 -     Α - Mae-geri, oi-zuki jodan, gyaku-zuki chudan

          B - Βήμα πίσω Gedan barai, gyaku-zuki chudan

          Γ - Εμπρός Mawashi-geri, uraken jodan, oi-zuki chudan (mawate)

11 – Sanbon-geri: mae-geri, yoko-geri kekomi, ushiro-geri (Όλες οι τεχνικές εκτελούνται με το ίδιο πόδι από θέση μάχης με σναπ και επαναφορά στην θέση μάχης)

 

 

 

KATA

Tekki Shodan (29 - Ιππασία ή Σιδερένιο Άλογο 1)           

 

Kumite

Jiyu ippon

Jiyu kumite (να παίρνει βαθμούς)

 

Αυτοάμυνα