Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου 16, Πειραιάς
212 10 44 392
694 421 4589
Δευ-Παρ: 5:00 μ.μ. - 11:00 μ.μ.
Πληροφορίες - Εγγραφές Καθημερινά 17:30 - 22:30 ( νέα τμήματα απο 3.5 ετών )
Στην σχολή μας παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα.

1st DAN (Μαύρη Ζώνη)

SHOTOKAN KARATE

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1 DAN (Μαύρη Ζώνη)

 

KIHON

1.Mae-geri jodan, Sanbon-zuki(zenkutsu dachi)

2.Age-uke(kokutsu dachi), Uraken, Gyaku-zuki(zenkutsu dachi),

   Mae-geri Gedan Barai

3.Soto-uke(zenkutsu dachi), Yoko empi(Kiba dachi), Tate Shuto-uke,

   Yoko-geri Kekomi, Haito jodan(zenkutsu dachi)

4.Uchi-uke(kokutsu dachi), Kizami Mawashi-Geri, Uraken Gyaku-zuki

   (zenkutsu dachi)

5.Kokutsu dachi Shuto-uke, Kizami Mae-Geri, Nukite(zenkutsu dachi)

6.Mawashi Geri Uraken Gyaku-zuki(ελεύθερη στάση)

7.Yoko-Geri Kekomi Uraken Gyaku-zuki(ελεύθερη στάση)

8.Ushiro-Geri Uraken Gyaku-zuki(ελεύθερη στάση)

9.Ura Mawashi-Geri Uraken Gyaku-zuki(ελεύθερη στάση)

10.Sanbon-Geri(το ίδιο πόδι 3 χτυπήματα)

    Mae-Geri, Yoko-Geri Kekomi, Mawashi-Geri

 

RENZOKU  WAZA

(Συνδυασμός τεχνικών αριθ.1)

Mae-Geri jodan Oi-zuki jodan, Gyaku-zuki chudan, (βήμα πίσω)

Gedan Barai Gyaku-zuki chudan, (εμπρός) Mawashi-Geri jodan, Uraken jodan,

Oi-zuki chudan(mawate το ίδιο)

 

 

ΚΑΤΑ

Ο εξεταζόμενος επιλέγει και εκτελεί υποχρεωτικά ένα(1) kata

από τα κάτωθι:

1.Bassai-Dai

2.Kanku-Dai

3.Jion

4.Enpi

5.Hanketsu

Οι εξεταστές επιλέγουν ένα(1) ή και περισσότερα kata από τα

Heian και  Tekki Shodan

 

Kumite

Jiyu Ippon

Jiyu Kumite