Kihon & More

Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020 13:56

Βασικές τεχνικές, μέρος 2

Rate this item
(0 votes)

Βασικές τεχνικές και συνδυασμοί, μέρος 2ο

 

1. tsoku zuki uraken utsi και tsoku zuki από heiko dachi Α/Δ

2. kizami zuki gyaku zuki, ushiro uraken gyaku zuki μπροστά και πίσω Α/Δ

Read 275 times