Άλλα KATA του Shotokan Karate

Το Τεν Νο Κάτα, όπως έχω ήδη υποδείξει, δεν είναι ένα κάτα που μας παραδόθηκε από το παρελθόν. Απαρτίζεται όμως από κινήσεις τις οποίες εγώ έχω επιλέξει από τα τριάντα-τόσα παραδοσιακά κάτα που αποτελούν τον πυρήνα του Καράτε. Η κύρια…
Παραλλαγή του Heian Shodan χρησιμοποιώντας μόνο το αριστερό πόδι!
Παραλλαγή του Heian Shodan χρησιμοποιώντας μόνο το δεξί πόδι!