Άρθρα

Άρθρα σχετικά με την τέχνη του Καράτε.
(Σύνοψη: Κάντε Κάτα δυνατά και όλα θα παν καλά) Όσο μεγαλύτερος είναι ένας μυς τόσο ισχυρότερος θα είναι. Ωστόσο, ίσως γνωρίζεται κάποιον που είναι πολύ δυνατός, αλλά δεν έχει μεγάλους μυς. Πως μπορεί να εξηγηθεί αυτό το παράδοξο; Το μέγεθος…

Η Μεγαλύτερη Σχολή Παραδοσιακού Καράτε στον Πειραιά