Διασυλλογικοί αγώνες Hellenic Shitokai 6 Μαΐου2023