Βασικές τεχνικές, μέρος 4

Βασικές τεχνικές και συνδυασμοί, μέρος 4 1. gedan barai, gyaku gedan barai, μπροστά και πίσω Α/Δ 2. gedan barai, gyaku gedan barai και tsoku zuki, μπροστά και πίσω Α/Δ 3. gedan barai, gyaku gedan barai, gyaku zuki, μπροστά και πίσω Α/Δ 4. age uke, gyaku age uke, μπροστά και πίσω Α/Δ 5. age uke, gyaku age…

Βασικές τεχνικές, μέρος 2

<p>Βασικές τεχνικές και συνδυασμοί, μέρος 2ο</p> <p> </p> <p>1. tsoku zuki uraken utsi και tsoku zuki από heiko dachi Α/Δ</p> <p>2. kizami zuki gyaku zuki, ushiro uraken gyaku zuki μπροστά και πίσω Α/Δ</p> <p><iframe src=”https://www.youtube.com/embed/MLRlkgqmrw0″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>

Βασικές τεχνικές ενός βήματος, μέρος 4

Βασικές τεχνικές ενός βήματος που μπορούν να εκτελεστούν από πράσινη ζώνη και άνω και σε περιορισμένο χώρο. 1. sabon zuki L/R 2. age uke uraken gyaku mae geri gedan barai zuki L/R 3. soto uke kiba dachi empi uraken gyaku zuki L/R 4. uchi uke kizami zuki gyaku zuki mae geri gedan barai L/R