Καράτε στο σπίτι!

Μένοντας στο σπίτι αυτές τις μέρες μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας κάνοντας Καράτε! Ο Δάσκαλος Funakoshi αναφέρει μέσα από το Niju Kun (κώδικας αρχών του Karate Do) ότι  το Karate δεν είναι μόνο εξάσκηση μέσα στο Dojo. Το Dojo μπορεί να είναι ο φυσικός χώρος εξάσκησης του Καράτε, γνωρίζοντας όμως τις απλές βασικές τεχνικές που…